Křížova vila Žatec

4871 Vstup ZDARMA

Určeno pro: Rodina, Rodina s malými dětmi, Zdatný turista, Senior, Handicapovaný
Jak: Autem, Na kole, Pěšky

Praktické informace:
Otevírací doba:
Út – Pá: 9.00 – 17.00
So – Ne: 13.00 – 17.00
Pondělí, svátky a 31. 12. zavřeno

GPS: 50°19’30.387741474010568″N, 13°32’15.52322387777167″E
Web: www.muzeumzatec.cz
Email: vilakriz@muzeumzatec.cz
Telefon: +420 774 192 414
Adresa: Zeyerova 344, 438 01 Žatec

Vila Dr. Kříže se nachází v historickém prostoru čtvrti, jež nesla název Skotník. První písemná zmínka pochází z roku 1769, ve které je jako majitel objektu uveden Josef Osswald a jeho švagr. Do roku 1863 se zde vystřídala řada majitelů. V uvedeném roce koupil dům Josef Anderle, který se výrazně zapsal do stavebních dějin domu. Přestavěl „starou chatrnou chalupu“ v „krásný pohodlný obytný dům“, tak popsal změny regionální historik Dr. Adolf Seifert. Po smrti Anderleho roku 1895 se ujala majetku dcera Františka provdaná za Ambrože Wolframa. Ambrož Wolfram pocházel z Radíčevsi, vystudoval lékařství. Roku 1871 se stal prvním městským lékařem a také předsedou Spolku pro zkrášlení města. V rámci své činnosti pořádal v místní zahradě velké ovocnářské výstavy.

Posledním soukromým majitelem domu byl okresní soudní rada JUDr. Wilém Kříž, který ho koupil v roce 1926. Wilém Kříž byl rodákem z Plzně, vystudoval práva a v červnu roku 1911 byl přeložen k okresnímu soudu do Žatce. Zde se stal zemským radou a později přednostou soudu. S jeho jménem je spojena poslední významná stavební úprava domu, která odpovídá dobovému vkusu konce 19. století. Touto přestavbou získal dům dnešní podobu.

Neorenesanční výzdobu fasády z čelní strany tvoří kuželková balustráda s atikou, doplněná keramickým obkladem a štuky. Fasádu hlavního sálu v prvním patře v dvorní části zdobí sedm pilastrů, opatřených bohatými hlavicemi. Pod hlavní římskou je po celém obvodu severní a jižní strany ozdobný zubořez. Ve dvoře stávala dnes již zbouraná letní kuchyně a součástí objektu byla rozsáhlá zahrada. Interiér je bohatě zdoben štukovými a papírmašovými prvky. Ve třech sálech se nacházejí nástropní obrazy od Josefa Aussiga Reinera z roku 1898. K vybavení interiéru patří zachovaná zdobená kachlová kamna a původní lustr.
JUDr. Kříž vlastnil dům do konce 2. světové války, poté dům připadl městu. Od poloviny 50. let obývali dům nájemníci a dvě místnosti v prvním patře byly vyhrazeny pro depozitáře muzea. První větší opravy na domě se uskutečnily v roce 1995, kdy byla opravena střecha a vyměněny klempířské prvky. Rekonstrukce celého objektu proběhla v letech 2000 – 2001. Kromě celkové opravy střechy, krovů a fasády byly kompletně zrestaurovány veškeré vnitřní prostory budovy.
Majitelem opraveného objektu je město Žatec a provozovatelem je od roku 2003 Regionální muzeum v Žatci. Křížova vila nabízí kulturní, společenské a vzdělávací akce pro veřejnost. Celoroční program zahrnuje výstavy, vernisáže, přednášky, koncerty, akce v zahradě atd. Budova se stala jedním z míst, kde je možno uspořádat svatební obřady.

 

Optimized by SEO Ultimate